Děti patří do rodiny

Díky novému zákonu nebudou malé děti nejpozději od roku 2025 umisťovány v kojeneckých ústavech.

Teď je potřeba posílit péči v rodinách.

Celé Česko se spojilo, aby po mnoha letech diskusí konečně prošel klíčový zákon. Zasadili jsme o jeho přijetí a pokračujeme dál, dokud nebudou mít všechny ohrožené děti svou náruč.

Co děláme?

  • usilujeme o podporu dětí v ohrožených biologických rodinách, v náhradních rodinách i v ústavní péči
  • přinášíme konkrétní návrhy systémových změn
  • propojujeme ve prospěch dětí odbornou veřejnost a stavíme na zkušenostech lidí z praxe
  • hledáme nové náhradní rodiče skrze náš projektDíky pěstounství

Jaké kroky nyní čekají Českou republiku?

Posílit podporu ohrožených biologických rodin, aby byly pro děti bezpečné a děti je nemusely opouštět.
Zkvalitnit podporu pěstounů a zajistit takové prostředí a podmínky, díky kterým bude pěstounů více a budou připravení pečovat o děti s různými potřebami.
Transformovat ústavní zařízení ve specializovaná centra podpory rodin a zajistit malé komunitní služby pro děti, pro které se zatím náhradní rodiny nepodaří najít.
Sjednotit péči o ohrožené děti ze tří ministerstev pod jedno. Jsme jednou z posledních čtyř zemí EU, která má systém nesjednocený a pomoc kvůli tomu není efektivní.
Přesměrovat finanční toky v oblasti, aby hlavní část prostředků směřovala do prevence a podpory rodin.

Letíme v hejnu!

Za iniciativou stojí

Linda Jablonská a Irena Hejdová, autorky filmu V nejlepším zájmu dítěte

Klára Laurenčíková, předsedkyně Výboru pro práva dítěte při Radě vlády pro lidská práva

Julie Kochová, předsedkyně Dobrého startu

Dobrý start stojí také za projektem Logo díky pěstounství